Thái Nguyên Z

Zzz...
Jan 202017
Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi.

Không có bình luận nào được đăng.

Bình luận mới

Atom

Xây dựng và phát triển bới Thái Nguyên Z.