Thái Nguyên Z

Zzz...

SAO ĐỎ: Một thời để nhớ...

Jan 192017

undefined

1. Làm sao đỏ thì có thể chốn 15 phút đầu giờ.
2. Nếu là sao đỏ khối lớn thì luôn được hỏi thăm như mình là sao đỏ cuối cấp cứ học sinh khối khác nhìn thấy mình lại chào. Hô Hô sướng kinh khủng.
3. Làm sao đỏ thì có thể phạm vi lỗi nhưng chẳng ai nói gì.
4. Làm sao đỏ thì luôn có kẹo để ăn. Nào là quà giáng sinh hay cái quà gì đó chủ yếu là mang tính chất hối lộ.
5. Đặc biệt là lúc chào cờ ngồi ở dưới buôn chuyện nhiều hơn “bà tám” thậm chí còn không thèm chào cờ, hát quốc ca, toàn kiếm 1 sao đỏ khác ngồi tám hết giờ chào cờ.
6. Làm sao đỏ sẽ suốt ngày được nghe lịnh được nghe những lời ngọt sớt của bọn lớp mình chấm.
7. Làm sao đỏ sẽ có quan hệ rộng và không phải tham gia nhiều vào chuyện của lớp.
8. Giờ sinh hoạt lại được chốn vì phải đi họp sao đỏ đỡ bị nghe chửi.

Không có bình luận nào được đăng.

Bình luận mới

Atom

Xây dựng và phát triển bới Thái Nguyên Z.