Thái Nguyên Z

Zzz...

Tản mạn ngày 23

Jan 202017

undefined

Vừa nãy e đi mua ít giấy tiền vàng mã về cúng các cụ.
- Thằng chủ Shop hỏi em: Có mua iPhone 7 cho các cụ không?
- E hỏi: Lỡ các cụ không biết dùng thì sao?
- Nó liền nói: “Yên tâm đi! Steve Jobs xuống dưới đóa rùi, ổng sẽ mở khóa training cho các cụ, cứ yên tâm”.
Thế là tui mua!
- Xong nó lại hỏi: “Có mua case bảo vệ hông?”
- Em: “OK!”
- Sau đó nó hỏi: “Mua tai nghe Bluetooth không?”
- Em cũng OK luôn.
Rùi thằng đó hỏi: “Có mua cục sạc dự phòng không?”. Em hỏi “sao phải mua?”. Nó nói “xài hết pin thì sao?”, vậy là em mua thêm cục sạc!
Cuối cùng em trả xiền và xin thằng chủ cái namecard, nó hỏi em xin làm cái giề?
E nói: “Tao đốt namecard mày xuống cho các cụ tao, lỡ cái iPhone có hư thì các cụ tìm mày để bảo hành chứ!”

Không có bình luận nào được đăng.

Bình luận mới

Atom

Xây dựng và phát triển bới Thái Nguyên Z.